Haplos February 20 2018

Haplos February 20 2018

SHOW DESCRIPTION: Isang kakaibang biyaya ang naihandog kay Angela (Sanya Lopez). Ang simleng haplos niya ang nagsisilbing lunas—maging sakit man ito o mga damdamin. Pero hindi pa niya batid ang tungkol dito. Hindi rin alam ni Angela na may kakambal pala ang kakayanan niyang ito. Lalabas ito sa katauhan ni Lucille (Thea Tolentino), kapatid niya sa labas. Kung panggagamot ang kakayanang makukuha ni Angela, pangungulam naman ang kay Lucille. Magugulo ang tahimik na buhay ni Angela sa pagdating ng kapatid na siya palang bunga ng isang dating ugnayan ng kanyang ama. Aagawin ni Lucille ang lahat mula kay Angela sa pag-aakalang ito ay nararapat para sa kanya.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5