Ika-5 Utos Archive

Ika-5 Utos January 21 2019 SHOW DESCRIPTION: Perpekto kung maituturing ang buhay ni Eloisa (Jean Garcia) dahil sa kaniyang mahusay at mapagmahal na asawa, dalawang mabubuting anak, at mga maasahang kaibigan. Ngunit hindi inaasahan ni Eloisa na ang kaibigan niyang si Clarisse (Valerie Concepcion) ang sisira sa matiwasay niyang buhay. Nang mawala ang halos lahat […]

Ika-5 Utos January 22 2019